Rehberlik Etkinlikleri
Okul Öncesi Etkinlikleri
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ SÜRE: 50 dk. HEDEF: Bireylerin birbirinden fiziksel açıdan farklılığının doğal olduğunu bilir. ARAÇ-GEREÇLER: Ayakkabı kutusu büyüklüğünde bir kutu, 4 tane birbirinden farklı zarf, Çalışma Yaprağı-1, Çalışma Yaprağı-2 ÖN HAZIRLIK: -Zarfların her birine 1 ile 4 arası...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Kendini tanıtır. SÜRE: 50 dk. ARAÇ-GEREÇLER: İki adet mukavva karton ya da renkli karton, Çalışma Yaprağı ÖN HAZIRLIK: -Uygulayıcı Çalışma Yaprağında örnek alarak iki adet karton mukavvayaçocukların ellerinin geçebileceği kadar büyüklükte daireler açar. -Çocukların anlatım...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Fiziksel özelliklerini söyler. SÜRE: 50 dk. ARAÇ-GEREÇLER: Boy aynası, Boya kalemleri, Çalışma Yaprağı ÖN HAZIRLIK: Çalışma Yaprağında yer alan boş şablonlar, öğrencilerin cinsiyetdağılımına göre çıktı alınarak çoğaltılır. SÜREÇ: -Çocuklara aşağıdaki yönerge verilerek etkinliğin amacı açıklanır.“Bugün...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Her çocuğun hak ve sorumlulukları olduğunu fark eder. SÜRE: 50 dk. ARAÇ-GEREÇLER: Kuru/Pastel boya, Zımba, Çalışma Yaprağı-1, Çalışma Yaprağı-2, Etkinlik Bilgi Notu ÖN HAZIRLIK: Uygulayıcı tarafından kapak ve yazar/resimleyen sayfası öncedenhazırlanır. SÜREÇ: -Aşağıdaki açıklama ile...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Yakın çevresindeki kişilerin mesleklerini tanır. ÖN HAZIRLIK: -Sınıfta U şeklinde oturma düzeni hazırlar. -Çocuklardan bir hafta öncesinde anne ve babasının (ya da yakınçevresindeki teyze, amca, büyükbaba, büyükanne vb. akrabalarının)mesleğini öğrenmesini ve anne babasının mesleğini anlatan...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Okuldaki rol ve sorumluluklarını fark eder. SÜRE: 50 dk. ARAÇ-GEREÇLER: Çalışma Yaprağı, Kutu ÖH HAZIRLIK: -Çalışma Yaprağında yer alan rol ve sorumluluklarla ilgili görsellerin A4 boyutunda çıktısı alınır. -Çalışma Yaprağında yer alan görsellerin her biri...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Ailesindeki rol ve sorumluluklarını fark eder. SÜRE: 50 dk. ARAÇ-GEREÇLER: Çalışma Yaprağı-1, Çalışma Yaprağı-2, Kalem, Boya ÖN HAZIRLIK: Çalışma Yaprağı-2 çocuk sayısı kadar çoğaltılır. Çocuk sayısı kadar boya ve kalem temin edilir. SÜREÇ: -Uygulayıcı tarafından...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Sınıf kurallarının oluşturulmasına katkı sağlar. SÜRE: 50 dk. ARAÇ-GEREÇLER: Renkli A4 kâğıdı (tercih kartI), Çalışma Yaprağı ÖN HAZIRLIK: Kırmızı ve mavi renkli A4 kâğıtları 6 parçaya bölünerek tercih kartları hazırlanır. SÜREÇ: -Çocuklardan sandalyelerini alarak U...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Kuralların yaşamı kolaylaştıracağını fark eder. SÜRE: 50 dk. ARAÇ-GEREÇLER: Çalışma Yaprağı, Makas, Yapıştırıcı/Bant ÖN HAZIRLIK: -Çalışma Yaprağında verilen kural kartlarının her biri makasla kesilerek her bir karttan ikişer adet hazırlanır. Böylece iki takım kart elde...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Öğrenci, okula geliş ve gidiş yolunda gördüklerini söyler. SÜRE: 50 dk ARAÇ-GEREÇLER: Pastel boya, Çalışma Yaprağı 1, Çalışma Yaprağı 2 ÖN HAZIRLIK: Çocukların masalara yan yana ikişerli oturmaları sağlanır. SÜREÇ: -Uygulayıcı çocuklarla selamlaştıktan sonra çocukların...
İlkokul Etkinlikleri
Ortaokul Etkinlikleri
Lise Etkinlikleri
Kariyer ve Meslek
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Yakın çevresindeki kişilerin mesleklerini tanır. ÖN HAZIRLIK: -Sınıfta U şeklinde...
Önleyici Rehberlik
Canınızı sıkan bir problemi düşünün. Bu durumla ilgili aşağıdaki sorulara cevap verin. Şu anda uğraştığın...
Mucize soru tekniği, kısa süreli çözüm odaklı psikolojik danışma yaklaşımında sık kullanılan bir tekniktir. Bu...
Kısa süreli çözüm odaklı psikolojik danışma ekolünde sorundan çok çözüme odaklanılmaktadır. Dolayısıyla çözüme götüren amaçlı...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ SÜRE: 50 dk. HEDEF: Bireylerin birbirinden fiziksel açıdan farklılığının doğal olduğunu...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Kendini tanıtır. SÜRE: 50 dk. ARAÇ-GEREÇLER: İki adet mukavva karton...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Her çocuğun hak ve sorumlulukları olduğunu fark eder. SÜRE: 50 dk. ARAÇ-GEREÇLER: Kuru/Pastel boya, Zımba, Çalışma Yaprağı-1, Çalışma Yaprağı-2, Etkinlik Bilgi Notu ÖN HAZIRLIK: Uygulayıcı...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Okuldaki rol ve sorumluluklarını fark eder. SÜRE: 50 dk. ARAÇ-GEREÇLER:...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ GRUPLAR HEDEF: Öğrenci okula başlamaya ilişkin duygularını ifade eder. SÜRE: 50 DK. ARAÇ-GEREÇ: Kukla, yapışkanlı renkli kağıt, çalışma kağıdı (ek) SÜREÇ: -Uygulayıcı tarafından öğrencilere elinde bulunan...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Sınıf kurallarının oluşturulmasına katkı sağlar. SÜRE: 50 dk. ARAÇ-GEREÇLER: Renkli A4 kâğıdı (tercih kartI), Çalışma Yaprağı ÖN HAZIRLIK: Kırmızı ve mavi renkli A4 kâğıtları 6...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Kuralların yaşamı kolaylaştıracağını fark eder. SÜRE: 50 dk. ARAÇ-GEREÇLER: Çalışma...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Öğrenci, okula geliş ve gidiş yolunda gördüklerini söyler. SÜRE: 50...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ HEDEF: Öğrenci, okulun bölümleri ve okulda çalışan personeli tanır. SÜRE: 50...
SINIF DÜZEYİ: OKUL ÖNCESİ GRUPLAR HEDEF: Öğrenci, okula başlamaya ilişkin duygularını ifade eder. SÜRE: 50...